ВИЖТЕ СЕКРЕТНОТО ДОСИЕ на ЛЮТВИ МЕСТАН! МРЪСНИТЕ ТАЙНИ НА АГЕНТ ПАВЕЛ!

 • Написана от 

Лютви Местан побеснява, когато го нарекат агент Павел.

Но това е жестоката истина - той е вербуван агент!

Местан се е продал твърде млад на службите - не е бил навършил още 19 години...

Досието му обаче се изпари от архивите на бившата Държавна сигурност!

Но явно тези, които са откраднали досието, не са действали /или не са искали да действат/ професионално - оставено е картончето, което уличава Лютви Местан в агентурна дейност.

 

Абсолютен прецедент – изчезна от архивите  агентурнато досие на лидера на ДПС Лютви Местан. 

Сайтът desebg.com  проследява историята кой и защо скри архивите за агент „Павел”

И същият този сайт desebg.com публикува оцелелите в архивите на ДС документи, установяващи агентурната принадлежност към тоталитарните комунистически служби на лидера на ДПС Лютви Местан. 

Вижте историята на един прецедент!

Не унищоженото, а изчезналото от архивите досие на Местан!

През 1990 г. Държавна сигурност прочиства стотици досиетата на свои агенти, един от най-позорните опити на преименувана в БСП комунистическа партия, с който тя и нейният репресивен апарат се опитват да заличат компрометиращи следи и да запазят контрола над агентурния апарат и по време на прехода към демокрация.

Един значителен брой от сътрудниците на Държавна сигурност се ориентират (или ги ориентират)  към политиката. На една част от тях личните и работни агентурни дела са унищожени, като в архивите имената им продължават да фигурират единствено в картотеките и регистрационните дневници. В публичното пространство тези агенти стават популярни като „картотекирани сътрудници” (поради факта, че присъстват в картотеките, но делата им са унищожени).

Имената на тези агенти остават скрити от обществеността до 2007 г., когато започва да действа новия закон за досиетата. Според него комисията по досиетата с председател Евтим Костадинов има правомощие да огласи пред обществото и сътрудниците, чиито материали са прочистени или унищожени и за тях са останали само картони и вписване в регистрационните дневници. През 2007 г. независимият държавен орган разкрива принадлежността към тоталитарните комунистически служби на над 100 агенти в законодателната и изпълнителната власт, които предходните комисии „Бонев” и „Андреев” не са обявили поради ограничения в предишния закон.

Един случай обаче е без прецедент. Той е свързан с агентурното минало на тогавашния (към 2007 г.) народен представител от ДПС и настоящ лидер на партията Лютви Местан. Безпрецедентното се състои в това, че неговото досие не е заличено или унищожено, а изчезнало от архивите на ДС.

Скриването на агент „ПАВЕЛ”

През 1997 г. СДС приема първия закон за разкриване на документите на Държавна сигурност и агентите й в трите власти (законодателна, изпълнителна и съдебна). Законът обаче е компромисен. Той защитава сътрудниците на ДС, които са превербувани от новите специални служби, като в такива случаи забранява тяхното огласяване.

Отделно от това по искане на БСП и ДПС Конституционният съд обявява за противоконституционни няколко текста от закона. Единият от тях се отнася до т. нар. картотекирани сътрудници, т.е. агентите с унищожени досиета. Така те също остават скрити от обществото. През есента на 1997 г. комисията „Бонев” обявява само 23 сътрудници, сред които най-много са депутати от ДПС. Други кнад 70 имена остават скрити, заради това, че при прочистването на досиетата през 1990 г. БКП и ДС са оставили само картончетата им.

Името на Лютви Местан, който влиза за първи път като народен представител в 38-то Народно събрание от ДПС, не е обявено тогава.

Потулването на досието при комисията „Андреев”

През 2001 г. СДС променя закона за досиетата. Съставена е нова комисия с председател Методи Андреев. Тя има право да се запознае с всички налични документи за агентите на ДС и Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА, включително и с картоните на „картотекираните сътрудници”. Техните имена обаче не се огласяват публично, а в своите решения комисията ги обявява именно като „картотекирани сътрудници”. И сред тези депутати обаче името на Лютви Местан липсва.

Данните за него не са предадени от служба „Военна полиция и военно контраразузнаване”, наследник на Трето управление на ДС (военното контраразузнаване, ВКР), което, както става ясно по-късно, е вербувало Лютви Местан.

Председателят на комисията по досиетата Методи Андреев си спомня:

„В политиката дребните на пръв поглед неща винаги са важни и от тях човек може да си прави заключения за събития, които се случват впоследствие.

Когато бях председател на комисията досието на Лютви Местан не ни е предавано. Ние даже не знаехме, че той има картон и е картотекиран сътрудник. Ние не знаехме, че Лютви Местан е агент „ПАВЕЛ”.

Тогава началник на служба „Военна полиция и военно разузнаване” беше полк. Орлин Иванов. Той стана шеф по време на управлението на Обединените демократични сили (Иванов оглавява службата по предложение на кабинета Костов с указ на президента Петър Стоянов, б.а.).

Той беше един от най-яростните противници на закона за досиетата заедно с директора на Националната разузнавателна служба ген. Димо Гяуров. След това по време на управлението на Симеон Сакскобургготски Орлин Иванов стана генерал. В едно интервю той се похвали, че оглавяваната от него служба е дала голям принос за закриване на комисията по досиетата.

Същият този човек, началник на военното разузнаване, е нарушил закона за досиетата. Ние и от него сме искали проверка на депутатите, а такъв тогава беше Лютви Местан. За укриване на информация тогавашният закон предвиждаше не само тежка глоба, но и лишаване от свобода от 1 до 3 години, на юридически език казано – реален срок затвор.

Тогава Лютви Местан не ни беше даден, поради което смятам, че Орлин Иванов е нарушил закона. Останах много учуден, когато през 2007 г. следващата комисия по досиетата извади Местан.

Защо името му беше крито? С какво той е бил по-ценен от Доган? И защо излиза само картонче, след като е имал досие и в архивите не е посочено, че то е унищожено? Това е абсолютен прецедент! В този случай за мен обяснението, че става въпрос за скрито досие.”

Според Методи Андреев отговор на тези въпроси трябва да даде бившият шеф на военното контраразузнаване Орлин Иванов. След като през 2007 г. напуска службата е обявено, че става главен мениджър по сигурността на УниКредит Булбанк.

Оттогава името му не се споменава в медиите до 2011 г., когато комисията по досиетата обявява, че самият Орлин Иванов е бивш щатен служител на Трето управление на ДС от 1985 г. Проверен е в качеството му на член на политическия кабинет на министъра на отбраната в периода 2008-2009 г.

Сайтът desebg.com не успя да се свърже с Орлин Иванов, но си запазва правото да представи и неговата позиция по случая.

Обявяването на агент „ПАВЕЛ”

През 2007 г., когато комисията по досиетата обявява проверката на депутатите от промените дотогава, сред новите имена на агенти в парламента, които не са оповестявани преди, е и това на Лютви Местан.

Според изнесената информация Лютви Местан (1960) е сътрудничил като агент на Трето управление на ДС от 1979 г. под псевдонима „ПАВЕЛ”. Вербуван е на 12 март 1979 г. от офицера от ВКР Иван Иванов, който го е и ръководил. Тогава Местан е бил 19-годишен е вербуван в казармата – в трудови войски.

Документът, на базата на който е обявена неговата принадлежност към ДС, е картон образец №4 (виж по-долу документите).

Още през 2007 г. в своето решение за Местан комисията по досиетата е подчертала факта за неговото изчезнало досие. Тя е посочила, че в доклад на МВР до нея от 10 август 2007 г., е записано, че агентът е „предаден на ръководство на Първо главно управление (ПГУ, б.а.) през 1981 г.” Комисията се е обърнала с искане за материалите до наследникът на ПГУ – Националната разузнавателна служба. Оттам с писмо от 30 август 2007 г. е записано, че за посоченото лице „няма информация в справочния апарат и не се съхраняват документи в архивните фондове”.

Така досието на Лютви Местан остава скрито. Прокуратурата не образува дело за изясняване на този случай.

Някои подробности в картона

Картонът образец №4 за картотекиране на Лютви Местан съдържа някои интересни подробности. Първата е, че върху него е отбелязано привличането му като агент от Трето управление на ДС. За онези, които не знаят ВКР по времето на комунизма се счита за политическият орган на БКП в армията. Там евъведен под регистрационен номер №53268. На картона му е отбелязан и още един номер I p 10563, което е работното дело на агента. Този номер обаче впоследствие е задраскан, както и думата „налично”. В същото време в регистрационния дневник комисията по досиета установява, че срещу същия номер не е отбелязано досието да е унищожено, т.е. то трябва да е в наличност.

Второто важно доказателство е, че върху картона е отбелязано прехвърлянето на агента към Първо главно управление с писмо 7227 от 18 ноември 1981 г. Прехвърлянето на агент „ПАВЕЛ” съвпада с годината, в която той е отбил 2-годишната си военна служба и вече не е бил необходим за изпълняване на задачи за ВКР. Прехвърлянето му към ПГУ обаче може да означава само едно – агент „ПАВЕЛ” е оценен като перспективен и това е причината да бъде използван, но този път от Първо главно управление на ДС.

Подобен е и пътя на друг известен агент на ВКР – „АНГЕЛОВ”, псевдоним под който Ахмен Догансъщо е вербуван, докато е трудови войски от военното контраразузнаване. След края на военната служба е прехвърлен за кратко в Окръжно управление на МВР-ДС във Варна, откъдето е изтеглен и превербуван също от ПГУ под псевдонима „САВА”.

Третият важен момент, който картончето разкрива е, че интересът на ДС към агент „ПАВЕЛ” е валиден и към времето след 1985 г. по време на „възродителния процес”. Този извод може да се направи от факта, че върху картона е  изписано името на преименувания Местан, а именно Владимир Ясенов Зидаров.

Вербуването на Лютви Местан като агент „ПАВЕЛ” е констатирано от комисията и в регистрационния дневник (виж по-долу копия от документа). В архивите е запазен и документ за прехвърлянето на агента от ВКР в ПГУ през 1981 г.

Позицията на Лютви Местан

След обявяването му за агент през 2007 г. Лютви Местан си позволява един единствен коментар в публичното пространство. Той е следният:

„Оповестеният от комисията по досиетата картон с моето име не е продукт на моята съвест, затова не мога да бъда отговорен, включително и политически, че някой, въпреки волята ми е вписал името ми в този реквизит. Както комисията признава, няма никакви други данни – нито декларация, нито доноси. 

Затова не приемам картона като достатъчно доказателство за съпричастност към службите. Неприятно ми е да констатирам, че името ми е било отделяно от съзнанието и съвестта ми и пряко тях да бъде разменна монета на определен етап от моята битност.”

Местан обаче не предприема нищо срещу офицерите от ДС, „вписали” името му в картона. А би могъл. Поне такъв ход е логична постъпка за човек, който наистина вярва, че е злоупотребено с името му и то от Държавна сигурност.

Позабравени факти за влизането в политиката

През последните години Лютви Местан е представян предимно като дясната ръка на Доган. В биографията му обаче има някои позабравени факти, които също будят любопитство.

Лютви Ахмед Местан e роден на 24 декември 1960г. в село Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджли (в картона на ДС е посочено с. Островец, което е в същата община и област). Семейството му се занимава с отглеждане на тютюн. В казармата е трудовак (както и Доган). Следва и завършва българска филология във Великотърновския университет и право. Преди промените работи като преподавател в Угърчин, Ловешко, после и в Момчилград.

Интересното е, че след 10 ноември 1989 г. той се опитва да влезе в политиката, но не чрез ДПС, а чрез СДС. На първите демократични избори през юни 1990 г. е кандидат за народен представител в 7-то Велико Народно събрание от СДС, но не е избран. Сочен е като един от българските турци, основатели на структурата на СДС в Момчилград. През 1991 г. завежда отдел „Образование и култура” в родопската община, по-късно става и зам.-кмет.

Господин Никой

В ДПС влиза едва през 1993 г. След скандала с назначаването на Делян Пеевски за шеф на ДАНС омерзени от политиката на ДПС български турци припомниха интересни факти, свързани Местан. Те публикуваха снимка от протестен митинг срещу правителството на Жан Виденов (БСП) през 1996 г. в Кърджали, на която се вижда настоящият лидер ДПС Лютви Местан под лозунгите „БСП или България!” и „С милиционер премиер – държава концлагер!” На снимката Местан е заобиколен от Мюмюн Емин, по това време заместник на Доган и Мохамед Реджеб, шеф на кабинета на Доган преди намерения мъртъв в сараите му Ахмед Емин.

Лютви Местан (в средата) на мининг срещу управлението на БСП през 1996 г. По ирония 17 години по-късно той е лидер на ДПС, подкрепяща правителството на Орешарски, съставено с мандата на БСП | Снимка: faktor.bg.

Участник в тези събития си спомня пред сайта factor.bg следното:

„В продължение на месец всяка вечер, въпреки минусовите температура българи и турци – антикомунисти се събирахме пред църквата в Кърджали. От там тръгваше няколко хилядно протестно шествие. Обикаляхме централните улици и стигахме до централата на БСП в града където завършваше протестът ни. Там викахме: „Оставка!”, „Червени боклуци!”, „Кой не скача е червен!”.

Целият бунт беше заради правителството на БСП и Жан Виденов. Този диктатор и партията му докара народа до глад, банките погълнаха парите ни, чудехме се къде да бягаме. Всяка вечер за протестите в Кърджали пристигаха от съседните общини хора, които ни поддържаха. По това време Местан беше господин никой – работеше към просветата в община Момчилград. Така всъщност е попаднал и на поредното шествие. Таман се беше преориентирал към партията на Доган.”

Според публикация във в. „Труд” политическата кариера на Местан е свързана със семейството на съпругата му Ширин Местан. Тя беше председател на Държавната агенция за закрила на детето в периода 2001-2009 г. по време на управлението на ДПС с ДНСВ и след това с БСП и царската партия отново. Ширин Местан е дъщеря на бившия депутат от ДПС в началото на 90-те години Хасан Али. Той е и зам.-министър на земеделието в служебния кабинет на Стефан Софиянски. Според „Труд” в ДПС се говори, че като добър тъст Хасан Али е помогнал за кариерата на зет си.

Издигане в ДПС

След депутатския мандат в 38-то Народно събрание, следва и място в 39-то и 40-то Народно събрание. На 11 юли 2005 г. Лютви Местан е избран  за заместник-председател на ДПС и става един от най-близките хора на Доган. Депутат е и в 41-то и в 42-то Народно събрание.

През януари 2013 г. по предложение на Ахмед Доган конференцията на ДПС единодушно избира Лютви Местан за нов председател на партията (Доган остава да се води почетен председател, но много хора продължават да смятат, че той ръководи движението зад кулисите).

„Местан е респектиращ парламентарист, един от най-добрите трибуни”, посочва тогава Доган. Местан е определен още като политик с "визионерски усет", "диалогичен с другите партии", "борбен", със "здрав усет за преценка на ситуацията и взимане на политически решения".

В първото си, след като е избран за председател на ДПС,  Лютви Местан заявява пред TV7, че няма да се крие от медиите и ще отговаря на неудобни въпроси. Това обещание обаче изглежда, че е забравено бързо. На писмената покана да сайта desebg.com да отговори на въпроси за принадлежността си към комунистическите тоталитарни служби той отговори с... мълчание.

Вероятно защото истината за агентурното минало е прекалено неудобен въпрос, който един политически лидер не би искал да му се задава когато и да е. Или просто защото агент „ПАВЕЛ” все още държи в зависимост Лютви Местан.

faktor.bg

 

loading...Share on Myspace

Страшна гавра в Дупница! ПИЯН ЦИГАНИН БЛ…

29-03-2016 Епицентър - avatar AlexTheGreat

Страшна гавра в Дупница! ПИЯН ЦИГАНИН БЛУДСТВА С 13-ГОДИШНО ДЕТЕ – сина на съседите!

Таткото на хлапето нахлул в дома на пияния Методи и отървал отрочето си от по-лоши неща.

Прочети повече

ЦИГАНИН НАПАДНА СТАРИЦА в Симитли! Източ…

11-02-2016 Епицентър - avatar AlexTheGreat

ЦИГАНИН НАПАДНА СТАРИЦА в Симитли! Източи дебитната й карта и проигра парите на комар!

25-годишен циганин нахлу в дома на възрастна жена в Симитли, ограби я и проигра парите в местното казино.

Прочети повече

ЦИГАНИН СЕ ЖАЛВА от ПЕТЪР МОСКОВ за ДИСК…

30-01-2016 Епицентър - avatar AlexTheGreat

ЦИГАНИН СЕ ЖАЛВА от ПЕТЪР МОСКОВ за ДИСКРИМИНАЦИЯ! ДПС ПРАВИ СЪЩОТО!

ДПС и ром се жалват от здравния министър Петър Москов в Комисията по дискриминация. Поводът е един и същ, а именно, че преди време министърът обяви официално, че от 227...

Прочети повече

ВИЖТЕ ТОЗИ ЦИГАНИН! ЗАКАНВА СЕ във Фейсб…

08-01-2016 Епицентър - avatar AlexTheGreat

ВИЖТЕ ТОЗИ ЦИГАНИН! ЗАКАНВА СЕ във Фейсбук, че ЩЕ РЕЖЕ БЪЛГАРСКИ ГЛАВИ!

Спи ли ДАНС – цигани заплашват българи с убийство във Фейсбук!Наглеците се заканват, че ще режат глави на площада!

Прочети повече

ИЗВЕРГ! ЦИГАНИН РЕЦИДИВИСТ НАХЛУ при ВЪЗ…

04-10-2015 Епицентър - avatar AlexTheGreat

ИЗВЕРГ! ЦИГАНИН РЕЦИДИВИСТ НАХЛУ при ВЪЗРАСТНА БЪЛГАРКА, СЪБЛЕЧЕ Я И СЕ ИЗГАВРИ с нея за 10 лева!

Поредното зловещо престъпление!Пиян циганин с десетина стари престъпления и присъди разби дома на безпомощна старица, за да я ограби и да се изгаври с нея!

Прочети повече

БЛАГОЕВГРАД НА БУНТ СРЕЩУ ДПС!

28-01-2015 Епицентър - avatar AlexTheGreat

БЛАГОЕВГРАД НА БУНТ СРЕЩУ ДПС!

Тежък удар за Лютви Местан се готви в Благоевград и региона! Там ДПС има традиционно силни позиции, които обаче е на път да изгуби.

Прочети повече

Българи, юнаци! ВИЖТЕ как ЦВЕТА КАРАЯНЧЕ…

05-02-2015 Епицентър - avatar AlexTheGreat

Българи, юнаци! ВИЖТЕ как ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА РАЗМАЗВА ЛЮТВИ МЕСТАН и ДПС!

Агент „Павел” днес лицемерничи за Възродителния процес – защото е участвал е в него, като е доносничил в полза на ДС и е бил срещу турците, срещу сегашния си електорат!

Прочети повече

Преди броени минути! ВИЖТЕ как Антон Хек…

21-07-2015 Епицентър - avatar AlexTheGreat

Преди броени минути! ВИЖТЕ как Антон Хекимян УЖИЛИ и ВБЕСИ ЛЮТВИ МЕСТАН пред цяла България в интервю по bTV!

Водещият на сутрешния блок на Би Ти Ви Антон Хекимян ужили на няколко пъти Лютви Местан, като го докара до вътрешен бяс! „Като толкова много се правите, че се грижите за...

Прочети повече

Преди броени минути! Скандал в НС! МЕСТА…

04-06-2015 Епицентър - avatar AlexTheGreat

Преди броени минути! Скандал в НС! МЕСТАН ТРЕПЕРИ ОТ СТРАХ! ДПС – срещу ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ!

Огромен страх люлее Лютви Местан и ДПС от задължителното гласуване! Етническата партия се бори със зъби и нокти да не се допуска референдум на тази тема, защото се знае, че задължителният...

Прочети повече

Поредица, разобличаваща Доган и Местан! …

25-05-2015 Епицентър - avatar AlexTheGreat

Поредица, разобличаваща Доган и Местан! МРЪСНИТЕ ТАЙНИ НА ДПС! 1-ВА ЧАСТ!

За тях българите са тор.  Те са велики, умни, хитри и богати, а българите - аутсайдери, рая, боклук. Защо търпим това? Защо, наистина...

Прочети повече

НАГЛОСТ! ДПС иска Столична община да не …

27-01-2016 Епицентър - avatar AlexTheGreat

НАГЛОСТ! ДПС иска Столична община да не допуска провеждането на Луковия марш на 13 февруари!

„Призоваваме Столична община да не допуска провеждането на Луковия марш на 13 февруари”.Това заяви от името на ПГ на ДПС народният представител Тунчер Кърджалиев от парламентарната трибуна.Ето цялото му изявление.

Прочети повече

ЛИДЕР на ДПС ОБЯВИ ВОЙНА НА ЛЮТВИ МЕСТАН…

13-04-2015 Епицентър - avatar AlexTheGreat

ЛИДЕР на ДПС ОБЯВИ ВОЙНА НА ЛЮТВИ МЕСТАН! ВИЖТЕ КОЙ се осмели да скочи срещу Екзактния!

Лютви Местан и Ахмед Доган са най-голямото бедствие на ДПС. Доган дойде преди 25 г. при нас беден, та беден, но забрави гладните години, събирахме му от къща на къща пари...

Прочети повече

Достоен българин! П. Москов: ЦИГАНИН БИЕ…

14-03-2015 Епицентър - avatar AlexTheGreat

Достоен българин! П. Москов: ЦИГАНИН БИЕ ЛЕКАР? 15 Г. ЗАТВОР! ДПС УМИРА, ако е извън властта!

15 години затвор за този, който бие лекари - без значение дали е циганин, българин или египтянин! ДПС загива, когато е извън властта. Не ме притесняват обвиненията на ДПС за ксенофобия. Тази битка...

Прочети повече

КМЕТ от БСП ЛИШИ КРИСИЯ ОТ ЗЛАТНА ЗНАЧКА…

20-11-2014 Епицентър - avatar AlexTheGreat

КМЕТ от БСП ЛИШИ КРИСИЯ ОТ ЗЛАТНА ЗНАЧКА! НАГРАЖДАВА САМО ХАСАН И ИБРАХИМ! ЕНИЧАРИ, защо намесвате и децата в мръсните си политически игри?

Новите еничари намесиха и децата в своите мръсни политически игрички! На път е да избухне страхотен скандал! Кмет от БСП награди със златни значки само Хасан и Ибрахим, за да угоди на...

Прочети повече

ГОЛЯМО НЕЩАСТИЕ с АХМЕД ДОГАН! МНОГО ТЕЖ…

19-08-2015 Епицентър - avatar AlexTheGreat

ГОЛЯМО НЕЩАСТИЕ с АХМЕД ДОГАН! МНОГО ТЕЖКА БОЛЕСТ го сполетя! Диагнозата е СТРАШНА! ВИЖТЕ каква е тя!

Много тежка болест е налегнала Ахмед Доган, твърдят от най-близките му среди!

Прочети повече
нагоре

Уточняваме изрично, че публикациите ни нямат за цел да разпалват расова или етническа омраза, нито да създават изкуствено етническо напрежение.

Публикациите ни не са насочени към нито един етнос и в никакъв случай не изразяват враждебност, ненавист, омраза и предразсъдъци към определена етническа група.

В материалите описваме единствено конкретни действителни случки, или конкретни престъпления, като квалификациите, които даваме, се отнасят само за конкретния престъпник /или група престъпници/.

Нашето становище е, че никой не е виновен, че е роден циганин, българин, турчин, евреин или арменец.

Става виновен само единствено тогава, когато извърши престъпление.

Против тези престъпления е и нашата борба.

За авторските права в блога

Съдържанието на bez-cenzura.com – блога на AlexTheGreat е защитено от Закона за авторско право и Наказателния кодекс.

Текстовете, публикувани bez-cenzura.com – блога на AlexTheGreat, могат да се ползват само след писмено разрешение на издателя. « Контакт с мен »

Блогът не носи отговорност за съдържанието на коментарите, които публикуват нашите читатели.